Business Press Agricol - Iunie 2015

Mai multa vizibilitate pentru industria de seminte

SĂMÂNŢA este la originea tuturor alimentelor noastre, fără ea şi fără ameliorarea plantelor, multe dintre alimentele pe care le consumăm astăzi nici măcar nu ar exista şi nici nu ar fi atât de sănătoase sau gustoase. În ultimii ani, în Europa, industria de seminţe a decis să împărtăşească publicului larg, fermierilor, consumatorilor şi presei, câteva din activităţile sale.

Originile ameliorării plantelor se întind pe mii de ani, când primii fermieri au selectat cele mai bune plante pentru a oferi seminţe pentru culturile lor viitoare. Ameliorarea plantelor şi genetica au stat permanent la baza îmbunătăţirii calităţii plantelor. Amelioratorii încrucişează (hibridează) plantele pentru a crea noi combinaţii cu mai multe caracteristici utile omenirii.

Abordarea ştiinţifică a ameliorării plantelor este într-o accelerare fără precedent. Noile metode de lucru au permis o mai bună selecţie, o utilizare mai rapidă şi mai eficientă a resurselor genetice, precum şi conservarea şi întreţinerea colecţiilor de seminţe pentru a se asigura că sunt transmise calităţile cele mai bune şi generaţiilor viitoare.

Toată lumea este conştientă că sămânţa stă la baza producţiei şi dă siguranţa alimentară populaţiei. Prin urmare, legislaţia europeană a seminţelor care stabileşte condiţiile corespunzătoare în care seminţele pot fi comercializate în spaţiul UE, susţine doar cultivarea unor seminţe de calitate.

Toate noile soiuri de plante trebuie să fie observate, testate, studiate în câmpuri şi laboratoare, listate, înregistrate în cataloage. Fiecare soi sau hibrid nou trebuie să respecte un set de cerinţe care stabilesc identitatea şi performanţa sa.

În acest mod, cercetarea şi inovarea în ameliorare asigură fermierii şi cultivatorii cu o gamă de soiuri clar identificabile şi comparabile, cu caracteristici distincte, care sunt uniforme şi stabile la fiecare entitate în parte. În cazul calităţii seminţelor, legislaţia oferă garanţii pentru fermieri, producători şi consumatorii finali privind calitatea fizică a seminţelor. Doar seminţele de înaltă calitate din surse garantate pot fi introduse pe piaţă.

Consumatorul trebuie să ştie că pentru ameliorator este esenţial să garanteze sănătatea seminţelor şi implicit a oamenilor.

ESA (European Seed Association) la nivel UE şi implicit asociaţiile locale de seminţe, din care face parte şi Alianţa Industriei Seminţelor din România, analizează riscurile specifice legate de seminţe şi material săditor şi stabilesc pe baze ştiinţifice măsurile necesare de prevenire şi de protecţie a schimburilor internaţionale şi de utilizare a seminţelor.

Dintre problemele din ce în ce mai mult discutate pe plan internaţional şi pe care trebuie să le cunoască şi consumatorul român se află biodiversitatea şi resursele genetice. Resursele genetice la plante constituie o parte foarte importantă a biodiversităţii, atât de bogate a planetei noastre.

Conservarea şi utilizarea durabilă a acestor resurse genetice vegetale este de o importanţă crucială nu numai pentru societate în ansamblul său, ci şi pentru sectorul de ameliorare a plantelor, deoarece ameliorarea plantelor este o ştiinţă de recombinare genetică a plantelor. În scopul creări de noi soiuri, în fiecare an, mii de resurse genetice sunt analizate prin studii, observaţii, determinări de rezistenţă la boli şi a găsirii de resurse cu caracteristici interesante. Prin urmare, amelioratorii sunt dependenţi de resurse genetice vegetale şi au nevoie de acces la cea mai mare diversitate genetică disponibilă pentru a da naştere la creaţii noi.

Conservarea accesului, precum şi utilizarea durabilă a resurselor genetice la plante este de o importanţă crucială pentru amelioratori, care sunt implicaţi direct sau indirect în conservarea şi gestionarea resurselor genetice de plante. Totodată, ei trebuie să asigure utilizarea durabilă a acestor resurse prin intermediul procesului de ameliorare a plantelor în sine.

În general, consumatorul uită un capitol important din istoria agriculturii, şi anume, cel al INOVĂRII, pe care de cele mai multe ori suntem tentaţi să o neglijăm sau chiar să o uităm.

Ameliorarea plantelor are un aport însemnat la inovare, deoarece duce la creşterea randamentui productiv, creşterea rezistenţei la boli şi a rezistenţei la condiţiile meteorologice extreme, dar şi la dezvoltarea trăsăturii specifice destinate fiecărei culturi.

Sectorul de seminţe se află în fruntea cercetarii şi inovării, cu companii care investesc în medie până la 20% din cifra lor de afaceri anuală tocmai pentru cercetare, inovare şi dezvoltare.

Din cei 50.000 de oameni angajaţi în industria de seminţe în UE, un sfert reprezintă personal dedicat activităţilor de cercetare şi dezvoltare.

ESA (European Seed Association) este membru fondator al Platformei Europene Tehnologice “Plante pentru viitor”, în care colaborează cu organizaţii ştiinţifice, fermieri şi organizaţiile cu profil de agricultură, pentru a identifica priorităţile de cercetare, o viziune comună şi o strategie pentru cercetarea şi ameliorarea plantelor destinată problemelor consumatorului.

ESA şi asociaţiile membre sunt implicate în Parteneriatul european pentru inovare privind productivitatea şi durabilitatea agriculturii, promovează asimilarea şi difuzarea tehnicilor agricole inovatoare, în special în ceea ce priveşte noile soiuri de plante şi procesele de ameliorare ale acestora.

Toate asociaţiile din ţările europene, implicit Alianţa Industriei Seminţelor din România, se ghidează după strategia ESA, la care contribuie pe plan local.

Lupta permanentă pentru o aprovizionare cu alimente de calitate, sănătoase, pe o perioadă cât mai lungă, durabilă şi la preţuri accesibile încă nu a fost câştigată de cercetare. Cererile de produse alimentare sunt în creştere, în timp ce oferta este sub o mare presiune. În viitor va fi mai puţin teren disponibil pentru agricultură şi, de asemena, vor fi mai multe riscuri pentru producţia agricolă, ţinând cont de schimbările climatice. Cererile privind agricultura sunt însă din ce în ce mai variate: de la calitatea produselor alimentare, la un mediu de viaţă mai ecologic şi cu bioproduse cât mai mult utilizate.

Un sector european de seminţe puternic şi inovatoar reprezintă unul dintre pilonii unei agriculturi robuste, durabile şi competitive, care poate contribui la securitatea alimentară şi la protecţia mediului în Europa şi în lume.

Antonia Ivaşcu

Material elaborat după ESA

* Articol preluat integral din http://www.businessagricol.ro/?p=3213.

© Copyright 2013, Alianţa Industriei Seminţelor din România. All rights reserved.